Olgunlaşmakla farkındalık arasındaki ilişki sizce nedir?